Czym jest agresja?

argument-238529_1280Agresja jest szeroko rozumianym pojęciem, odnoszącym się do wielu niepożądanych, często niebezpiecznych, zachowań.  Zazwyczaj kojarzona jest ze złością, wrogością i atakiem. Czytaj dalej

Reklama

Oblicza przemocy – wobec dzieci, kobiet i przemoc zbiorowa

child-1439468_1280PRZEMOC WOBEC DZIECI

Ofiarami przemocy jako najsłabsze jednostki w społeczeństwie często padają dzieci. Są kozłami ofiarnymi dorosłych nie umiejących poradzić sobie z otaczającym je światem. Do dręczenia bądź mordowania dzieci dochodzi również na terenie rodziny. Ocenia się, że corocznie z rąk rodziców ginie ok. 700 dzieci, a ok. 40 000 jest bitych i torturowanych w samych tylko Stanach Zjednoczonych. Czytaj dalej

Fizjologiczne podłoże agresji

Często za zachowania agresywne odpowiedzialne są niekorzystne zmiany zachodzące w naszym organizmie, czynniki genetyczne bądź hormony. Wpływ ten nie jest do końca poznany i przewidywalny. Jednak stwierdzono, że pewien obszar mózgu zwany ciałem migdałowatym wydaje się sprawować kontrolę ad zachowaniami agresywnymi u ludzi i zwierząt. Drażnienie tego obszaru przemienia potulne zwierzęta w istoty niezwykle agresywne, a przerwanie symulacji tego obszaru powoduje, że zwykle agresywne zwierzęta staja się łagodne.

Część agresywnych zachowań u ludzi wynika z zaburzeń pracy mózgu. Nieprawidłowe zapisy EEG stwierdza się częściej u recydywistów, podobnie w populacji więźniów padaczka występuje dziesięć razy częściej niż u reszty społeczeństwa. Dobrym przykładem może być schorzenie obejmujące układ limbiczny lub płat skroniowy znane pod nazwą – zespół braku kontroli, charakteryzujący się bezsensowną brutalnością, patologicznym podnieceniem, napaściami seksualnymi lub wielokrotnym powodowaniem poważnych wypadków samochodowych. Agresywne zachowanie mogą powodować również guzy w mózgu (np. przypadek wielokrotnego mordercy Charlesa Whitmana, który popełnił swe zbrodnie prawdopodobnie na skutek ucisku ciała migdałowatego przez złośliwy nowotwór).

Wpływ genów na zachowania agresywne nie jest dobrze zbadany jednak sądzi się, że może być istotny. Natomiast stwierdza się, że osobniki rodzaju męskiego są bardziej agresywne u wielu gatunków zwierząt. Jest to skutkiem męskiego hormonu płciowego zwanego testosteronem. 

Dziesiątki eksperymentów laboratoryjnych i badań terenowych przeprowadzonych przez Eleanor MacCoby i Caro Jackilin (1974) wykazały, że niezależnie od okoliczności chłopcy reagują bardziej agresywnie. Znaleziono dowody potwierdzające istnienie zależności między zachowaniem agresywnym a testosteronem. Na przykład więźniowie skazani za przestępstwa z użyciem przemocy wykazują wyższy poziom niż pozostali.

75% przestępców podejrzanych o gwałty, napady i morderstwa w chwili aresztowania jest pod wpływem alkoholu. Alkohol znosi hamulce i rozluźnia kontrolę, dlatego osoby podlegające silnej presji społecznej wymierzonej przeciwko agresji, doznające frustracji czy prowokowane łatwiej pod jego wpływem pozbędą się oporów i dopuszczą się przemocy. 

Agresja przemieszczona – kiedy ostatni raz Cię to spotkało..?

Severe Conflict

Agresja przemieszczona – agresja skierowana na jakiś organizm lub przedmiot, który nie jest odpowiedzialny za czynniki będące pierwotną przyczyną agresywnego zachowania.

W wielu przypadkach wystarcza prosta zbieżność, np. zaatakowany organizm lub obiekt był po prostu obecny w momencie, kiedy osobnik atakujący stał się agresywny.

Inne przyczyny są bardziej złożone. Osoba bądź przedmiot mogą również zostać zaatakowane w jakiś czas po incydencie, który wywołał agresję, ponieważ wydają się „niegroźne” na tyle, że skuteczna obrona z ich strony jest mało prawdopodobna. Omawiany termin jest często używany przez klinicystów jako dowód działania mechanizmu obronnego – przemieszczenia.