Posiadasz pamięć genetyczną?

Pamięć genetyczna (pamięć biologiczna) jest zjawiskiem hipotetycznym i bardzo zagadkowym. Jest to pamięć, w której zostały zakodowane wydarzenia, jakie zaszły w drodze ewolucji. Określenie tego zjawiska pamięcią nie jest w pełni trafne. Jest to bardziej skłonność do pewnych zachowań i wzorców postępowania, które zanikają w drodze ewolucji. Przykładami tego typu pamięci mogą być wszelkiego rodzaju lęki, np. przed upadkiem.

Reklamy

Co to jest atawizm?

Atawizmem (odwracanie, powrót) określa się ponowne ujawnienie się cechy, która nie ujawniała się w kilku ostatnich pokoleniach.  Atawizm jest dowodem na to, że cechy genetyczne nie zanikają, natomiast mogą pozostać uśpione przez bardzo długi czas, a potem ponownie się ujawnić.

Atawizm można również definiować w nieco odmienny sposób. O atawizmie można mówić również wtedy, gdy mamy do czynienia z ponownym wystąpieniem pewnych pierwotnych zachowań.