Czym jest aleksytymia i jak się objawia?

aleksytymiaJakie są najczęstsze objawy aleksytymii? Gdzie doszukiwać się jej przyczyn? Czym ona właściwie jest? Skoro znaleźliście się Państwo na tej stronie, z pewnością chcielibyście Państwo poznać odpowiedź na przynajmniej jedno z powyższych pytań. Czytaj dalej

Reklamy

Czym jest pląsawica Huntingtona?

Pląsawica Huntingtona jest chorobą neurologiczną przekazywaną genetycznie, która objawia się poprzez pogłębiające się osłabienie procesów poznawczych i ruchów mięśniowych. W miarę postępowania objawów, u chorego może nastąpić zmiana osobowości. Chorzy zazwyczaj gorzej funkcjonują w takich procesach poznawczych jak uwaga, pamięć, czynności wymagających zdolności wzrokowo-percepcyjnych, rozwiązywanie problemów. Ciekawym przypadkiem są tu czynności związane z zapamiętywaniem określonego materiału, który chory jest w stanie rozpoznać, ale nie jest w stanie sobie go przypomnieć.

O czym mówi reguła Humpty-Dumpty?

Reguła Humpty-Dumpty jest zasadą, mówiącą o tym, że terminy używane w nauce często są mylące. Twórcą tej reguły jest L. Carroll, który w dialogu wypowiadanym przez swojego bohatera umieścił następujące słowa: „Kiedy używam słowa, to znaczy ono właśnie to, co chcę, aby znaczyło – ani mniej, ani więcej.” Psychologowie uważają, że podobną regułę stosują naukowcy, którzy chętnie posługują się neologizmami.

Czym jest ide’e fixe?

Ide’e fixe jest to myśl, która ciągle gości w umyśle. Nie da się jej poddać racjonalnej refleksji, a osoba która się nią kieruje, nie jest w stanie z niej zrezygnować, mimo racjonalnych argumentów przemawiających za tym, że myśl ta jest nierealna do obronienia lub wykonania. Terminu tego użył m.in. Janet, który wskazywał  ide’e fixe jako jeden z objawów nerwicy. Jego zdaniem myśl ta nakłada się na racjonalne informacje, przez co negatywnie wpływa na uwagę jednostki kierującej się tą myślą.

Czym jest ślepota smakowa?

Ślepotą smakową nazywa się brak umiejętności wyczuwania smakiem niektórych substancji. Czasem substancja ta jest niewyczuwana po prostu w pewnym stężeniu, w innym będzie wyczuwana.

Niegdyś sądzono, że niektórzy ludzie nie wyczuwają w ogóle pewnych substancji, ale teraz wiadomo już, że „ślepota” na te smaki nie jest całkowita. Substancje te są wyczuwalne, gdy zwiększy się jego stężenie.

Czym jest struktura przyczynowości?

Struktura przyczynowości to pojęcie, które swój początek wzięło z filozofii. Zgodnie ze strukturą przyczynowości, każde zdarzenie w danym środowisku, jest powiązane z każdym innym wydarzeniem. Nie zawsze jednak zależność pomiędzy tymi wydarzeniami jest taka sama. Pomiędzy niektórymi wydarzeniami zależność jest tak mała, że praktycznie nieistotna, a pomiędzy innymi absolutna.

Niegdyś zakładano, że struktura przyczynowości jest pewna, obecnie uważa się, że jest prawdopodobna i losowa.

Posiadasz pamięć genetyczną?

Pamięć genetyczna (pamięć biologiczna) jest zjawiskiem hipotetycznym i bardzo zagadkowym. Jest to pamięć, w której zostały zakodowane wydarzenia, jakie zaszły w drodze ewolucji. Określenie tego zjawiska pamięcią nie jest w pełni trafne. Jest to bardziej skłonność do pewnych zachowań i wzorców postępowania, które zanikają w drodze ewolucji. Przykładami tego typu pamięci mogą być wszelkiego rodzaju lęki, np. przed upadkiem.