Szczera pozytywność dla każdego :)

Wiosna jest dobrym momentem, żeby się przebudzić tzn. przebudzić aktywny składnik, który znajduje się w każdym człowieku tj. szczera pozytywność. Istotne jest tutaj to słowo „szczera”, gdyż odwołuje się do emocji, które posiada każdy człowiek. Otóż można świadomie otworzyć się na miłość, wdzięczność, spokój, zainteresowanie, inspirację. Oto uczucia, które do żywego dotykają człowieka oraz otwierają jego serce.

Oczywiście polecam całą książkę Barbary Fredrickson, z której w sposób dostępny można dowiedzieć się o znamiennym dla człowieka funkcjonowaniu emocjonalnym – o błyskawicznej przemijalności pozytywnych stanów, ale jednocześnie o możności świadomego zwiększania pozytywności w miarę upływu czasu. Tak, by pozytywność zaczynała dominować nad negatywnością, a nie odwrotnie, a twarz częściej promieniała uśmiechem i życzliwością.

Rozkwit w miejsce stagnacji emocjonalnej jest zdaniem autorki książki – wyborem. Zatem zachęcam do lektury i konstruktywnego zwiększania pozytywności z okazji wiosny. A za oknem ptaszki ćwierkają, kwiaty kiełkują, słońce zaczyna pięknie ogrzewać nasze plany.

Fredrickson, B.L. (2011). Pozytywność. Nowe podejście do emocji, które pomaga zmienić jakość życia.Poznań: Zysk i S-KA.

W jaki sposób inni ludzie wywierają na nas wpływ?

jaki wpływ maja na nas inni ludzie

Zapewne wielokrotnie doświadczyliście w swoim życiu sytuacji, w których godziliście się robić coś, na co wcale nie mieliście ochoty, z powodu poczucia zobowiązania bądź nacisku ze strony jakiejś osoby, z którym nie potrafiliście sobie poradzić w żaden inny sposób, jak tylko spełniając czyjąś prośbę. Wybitny psycholog społeczny, Robert Cialdini, w swojej książce pt. „Wywieranie wpływu na ludzi” (2009) sformułował listę zasad, która sprawia, że łatwiej poddajemy się oddziaływaniu innych osób. Czytaj dalej

Czy często przerywasz pracę na przejrzenie facebook’a?

facebook blog

Czy podczas pracy lub nauki często kusi Cię, aby sprawdzić swój profil na Facebooku? Larry Rosen udowodnił, że uczniowie gimnazjów, liceów oraz szkół wyższych, którzy robią przerwy w trakcie uczenia się na przejrzenie Facebooka – przynajmniej raz w ciągu piętnastominutowego okresu nauki, osiągają gorsze wyniki szkolne, niż Ci, którzy takich przerw unikają. Co więcej, autor badań dowiódł, że nastolatkowie, którzy często używają Facebooka oraz gier komputerowych są większymi „narcyzami”, są bardziej skłonni do doświadczania lęku, depresji, a także do przejawiania anty-społecznych zachowań, cierpią także z powodu bezsenności i bólów brzucha.