Czy można zarazić się emocjami..?

07Jap-faces

Otóż ludzkie emocje są zaraźliwe! Zauważyliście, że kiedy ktoś wyraża emocje, czy to uśmiech, śmiech wywołuje to u nas bardzo podobną reakcję..? Otóż jest to podstawowy element integracji społecznej, w której wszyscy uczestniczymy. W grupie osób emocje synchronizują się, a mózgi członków grupy zaczynają przetwarzać otoczenie w bardzo podobny sposób. Naukowcy z Finlandii postanowili zmierzyć aktywność mózgów za pomocą rezonansu magnetycznego, w momencie oglądania przez ochotników krótkich filmów. Filmy miały charakter pozytywny, negatywny bądź neutralny. Okazało się, że emocje, które przeżywają widzowie synchronizowały sieci przetwarzania emocji i powodowały zwiększenie aktywności mózgu. Wspomagały także wzrok, uwagę i zmysł dotyku. Czytaj dalej

Szczera pozytywność dla każdego :)

Wiosna jest dobrym momentem, żeby się przebudzić tzn. przebudzić aktywny składnik, który znajduje się w każdym człowieku tj. szczera pozytywność. Istotne jest tutaj to słowo „szczera”, gdyż odwołuje się do emocji, które posiada każdy człowiek. Otóż można świadomie otworzyć się na miłość, wdzięczność, spokój, zainteresowanie, inspirację. Oto uczucia, które do żywego dotykają człowieka oraz otwierają jego serce.

Oczywiście polecam całą książkę Barbary Fredrickson, z której w sposób dostępny można dowiedzieć się o znamiennym dla człowieka funkcjonowaniu emocjonalnym – o błyskawicznej przemijalności pozytywnych stanów, ale jednocześnie o możności świadomego zwiększania pozytywności w miarę upływu czasu. Tak, by pozytywność zaczynała dominować nad negatywnością, a nie odwrotnie, a twarz częściej promieniała uśmiechem i życzliwością.

Rozkwit w miejsce stagnacji emocjonalnej jest zdaniem autorki książki – wyborem. Zatem zachęcam do lektury i konstruktywnego zwiększania pozytywności z okazji wiosny. A za oknem ptaszki ćwierkają, kwiaty kiełkują, słońce zaczyna pięknie ogrzewać nasze plany.

Fredrickson, B.L. (2011). Pozytywność. Nowe podejście do emocji, które pomaga zmienić jakość życia.Poznań: Zysk i S-KA.