Co zrobić by stworzyć dobry związek – radzi dr Katarzyna Growiec ze SWPS

dobry związek

Niezwykle przydatna jest tu zdolność decentracji interpersonalnej, czyli porzucenia własnej perspektywy i spojrzenia na sytuację oczami partnera, co pozwala na lepsze jego zrozumienie oraz uniknięcie pułapki rzutowania na niego własnych cech czy pragnień.
Niestety nie wszyscy w równym stopniu są do tego zdolni. Aby przyjąć perspektywę partnera, trzeba w ogóle dostrzec, że taka perspektywa istnieje, odróżnić ją od swojej własnej oraz chcieć ją przejąć – a to jednak wymaga nieco wysiłku.

Drugą równie ważną umiejętnością jest uważne słuchanie partnera. Niestety jest to coś czego po prostu trzeba się nauczyć, a czego większość z nas nie doświadczyła ani w domu ani w szkole. Nie nauczono nas radzenia sobie z emocjami ani zrozumienia, co się z nami dzieje.

Obie te umiejętności stanowią fundament dobrego związku, a dopiero na tym fundamencie powstaje szczególna więź – intymność, która jest kluczem do zadowolenia z niego i poczucia szczęścia.

A jednak wiek ma znaczenie…

a jednak wiek ma znaczenie

Stare powiedzenie: „czym skorupka za młodu nasiąknie, tym na starość trąci” – nabiera nowego znaczenia w świetle badań naukowców z Oregonu. Badania aktywności mózgu imigrantów z Chin przybyłych do Stanów Zjednoczonych przed ukończeniem 16 roku życia dowiodły, że im wcześniej zaczniemy się uczyć drugiego języka, tym lepiej.

Osoby, które uczyły się nowego języka od 3. roku życia, reagowały w inny sposób na błędy syntaktyczne niż dzieci które rozpoczęły naukę drugiego języka dopiero po 10. roku życia. W przypadku błędów semantycznych znaczące różnice były widoczne tylko u starszych dzieci.

Oznacza to, że wiek ma fundamentalne znaczenie w przyswajaniu składni języka.

Czy wiesz co to ARYTROMANIA?

dzien swira

Adaś Miałczyński z filmu „Dzień świra” to bardzo dobry przykład osoby chorej na ARYTMOMANIĘ, a więc zaburzenie przejawiające się obsesyjnym liczeniem, wykonywaniem zadań arytmetycznych i określonej liczby powtórzeń w celu uniknięcia negatywnych, wyimaginowanych konsekwencji. Jest ona jednak diagnozowana w momencie, kiedy znacznie utrudnia codzienne funkcjonowanie.

http://www.youtube.com/watch?v=PLaeH1ExZXk