Zadania nauczyciela wspomagającego w szkole i przedszkolu.

Zbliża się Dzień Nauczyciela… Doceńmy jego rolę pisząc o nowej funkcji, jaką jest bycie nauczycielem wspomagającym. Jeszcze do niedawna funkcja ta nie istniała, a w chwili obecnej stała się podstawą funkcjonowania wielu placówek edukacyjnych, takich jak szkoła, czy przedszkole. W poniższym tekście pokrótce omówimy:

Zadania nauczyciela wspomagającego w szkole i przedszkolu

W związku w obecnością w klasie dzieci, uczniów z autyzmem, zespołem Aspergera czy niepełnosprawnościami sprzężonymi, nauczyciele współorganizujący edukację uczniów z niepełnosprawnością tzw. „nauczyciele wspomagający” są realnym wsparciem dla tych osób, a także dla nauczycieli prowadzących. Biorą oni udział w procesie włączania dziecka w określoną grupę czy klasę. Współczesna szkoła, współcześni uczniowie, bardzo potrzebują osób o takim profilu działania.

        Zadaniem nauczyciela wspomagającego jest przede wszystkim koncentrowanie się na potrzebach dziecka, które wymaga dodatkowej opieki i wsparcia ze względu na swoją niepełnosprawność lub inne trudności. Dużą rolę odgrywa również współpraca takiego nauczyciela z nauczycielem przedmiotowym, który prowadzi zajęcia. Nauczyciel wspomagający uczestniczy także w procesie integracji dziecka z grupą rówieśniczą.

Obowiązkiem takiego nauczyciela jest przede wszystkim wsparcie dziecka, by przezwyciężyć trudności w czasie lekcji. Taka forma lekcji odbywa się zarówno w klasach integracyjnych, jak i klasach ogólnych, w których są dzieci z jakąś formą niepełnosprawności lub orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego.

        Aby stać się nauczycielem wspierającym potrzebne jest przygotowanie pedagogiczne. Taka osoba musi mieć ukończone studia podyplomowe lub magisterskie z zakresu pedagogiki specjalnej.

        Praca z dziećmi sama w sobie jest wymagająca, a tym bardziej, gdy chodzi o dzieci z niepełnosprawnościami, zarówno fizycznie, jak i umysłowo. Znaczące są, więc tutaj takie cechy charakteru jak: cierpliwość, wyrozumiałość, empatia.

        Nauczyciel wspomagający, jako pedagog może sam prowadzić zajęcia edukacyjne albo pomagać drugiemu nauczycielowi. Jednak udział dwóch nauczycieli w prowadzeniu lekcji w klasie to doskonały układ w zbiorowym kształceniu uczniów potrzebujących dobrej realizacji ich potrzeb edukacyjnych w kontakcie z ich sprawnymi rówieśnikami.

        Nauczyciel wspierający powinien zapewnić uczniowi z problemami edukacyjnymi możliwość realizowania swoich potrzeb rozwojowych i edukacyjnych, a uczniowi sprawnemu zagwarantować warunki rozwoju, w których następstwie nie traci, a jeszcze może zyskać.

        Integracja w szkole daje dzieciom niepełnosprawnym szansę na kontakt z rówieśnikami oraz współdziałanie w społeczności klasowej i szkolnej. Pobudza wiarę w ich własne możliwości, motywuje do przezwyciężania trudności, umożliwia rozszerzenie wiedzy i zainteresowań. Pozostałym dzieciom integracja daje szansę niesienia pomocy słabszym, uczy wrażliwości na drugiego człowieka, daje bagaż swoistych doświadczeń związanych z kontaktem ze „sprawnymi inaczej”. Obcowanie uczniów zdrowych i niepełnosprawnych stanowi szansę dla obu grup, stwarza im naturalne warunki spotykania się, zabawy, nauki, dzięki, którym uczą się tolerancji i akceptowania innych.

Określenie specjalnych potrzeb edukacyjnych wynikających z rodzaju niepełnosprawności, charakterystycznych dla danego dziecka, stanowi podstawę do konstruowania programów nauczania. Podstawą pracy dydaktyczno- wychowawczej jest program szkoły masowej. Treści programowe są obowiązkowe dla wszystkich uczniów w klasie. Dzieci niepełnosprawne realizują program szkoły specjalnej lub zmodyfikowany program szkolnictwa powszechnego lub specjalnego.

        Zgodnie z tym, co mówi Karta Nauczyciela – czas pracy nauczyciela wspomagającego z dziećmi wynosi 20 godzin tygodniowo. O wymiarze czasu poświęconego konkretnemu dziecku ostatecznie decyduje jednak dyrektor placówki, kierując się przy tym potrzebami ucznia i zaleceniami w tej kwestii. Nauczyciel wspomagający dzieli się swoimi spostrzeżeniami i poradami z rodzicami oraz kadrą nauczycielską, chcąc jak najlepiej wywiązać się ze swojej roli.

        Od 1 stycznia 2016r. zaczęło obowiązywać Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 lipca 2015r. w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie lub zagrożonych niedostosowaniem społecznym.

        To niezwykle ważne dla zdrowia psychicznego rodziny, aby to „bardziej potrzebujące” dziecko miało odpowiedni komfort rozwoju i nauki.

        Dziękujemy wszystkim nauczycielom za ich obecność i wybieranie swojej drogi życiowej, która dla innych jest tak ważna i potrzebna. Jako placówka psychologiczna kierujemy specjalne życzenia do nauczycieli wspomagających, bo wiemy z jakimi trudnościami się na co dzień mierzą. Prawidłowa realizacja zadań nauczyciela wspomagającego w szkole i przedszkolu to trudna i odpowiedzialna praca. Życzymy w niej powodzenia.

                                                                                  Linia Zdrowia

                                                                               Gabinet Terapii

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google

Komentujesz korzystając z konta Google. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s