Poszukiwanie źródeł sensu życia

MTAyNHg3Njg,13433553_13352292
Poczucie znaczenia można zdefiniować jako wiedzę o porządku, spójności i celowości czyjejś egzystencji, a także pogoń i realizację wartościowych celów i towarzyszące temu poczucie spełnienia (Reker, Wong, 1988, za: Greenstein, Breitbart, 1999). Składa się ono z różnych poziomów: sytuacyjnego znaczenia związanego ze zdarzeniem ( „Dlaczego to mi się coś przytrafiło?” ), globalnego znaczenia własnego życia ( „Co czyni moje życie znaczącym i posiadającym cel?” ) oraz egzystencjonalne znaczenie życia w ogóle („Jakie jest znaczenie życia i śmierci?”) (Lee, Cohen, Edgar, Laizner, Gagnon, 2006, za: Henry i in., 2010). Czytaj dalej