Wielowymiarowy Minnesocki Inwentarz Osobowości, MMPI

(Minnesota Multiphasic Personality Inventory, MMPI), jedna z najszerzej, a może nawet najszerzej stosowana skala oparta na samoocenie, służąca do diagnozy osobowości.

Jej pierwsza wersja, opublikowana w 1942 roku zawierała podstawowy zbiór 550 pozycji, z których każda była opisowym stwierdzeniem dotyczącym specyficznych odczuć lub zachowań, a zadaniem osoby badanej było wskazanie, czy się z nimi zgadza czy też nie. Czytaj dalej