Lęki nocne a koszmary senne?

Lęki nocne (sleep terror disorder), zaburzenia snu odznaczające się powtarzającymi się epizodami przebudzeń w stanie sprawiającym wrażenie silnego lęku, z takimi objawami jak rozszerzone źrenice, poty, przyspieszony oddech i tętno; gdy przebudzenie opadnie, osoba taka zwykle relacjonuje nieokreślone uczucie paniki i fragmentaryczne wizje podobne sennym; rano po przebudzeniu zwykle nie pamięta całego zdarzenia. Zaburzenie to zwykle ma początek w dzieciństwie i – inaczej niż koszmary senne – występuje w stadium 3. i 4. snu, a nie podczas snu REM; zwane także pavor nocturnus lub – jeżeli pojawia się podczas drzemek w ciągu dnia – pavor diurnus.

Koszmary senne (nightmare), ogólnie; wszelkie przerażające lub wywołujące lęk sny. Typowy koszmar senny występuje w fazie REM, podobnie jak inne marzenia senne, w przeciwieństwie do lęków nocnych, które występują podczas snu NREM; (dream anxiety disorder), zaburzenie snu w postaci koszmarów sennych, odznaczających się wielokrotnymi przebudzeniami i szczegółowo zapamiętanymi koszmarami. Sny takie są bardzo żywe i często dotyczą zagrożenia życia lub bezpieczeństwa. Znane też jako zaburzenie z koszmarami sennymi.