Co to jest cyklotymia?

Cyklotymia (cyclothymic disorder) – jest to rodzaju nastroju zaburzeń, charakteryzujący się cyklicznymi zmianami nastroju lub dość stałym pobudzeniem bądź depresją. Należy odróżnić cyklotymię od dwubiegunowych zaburzeń nastroju, w których zmiana emocji jest znacznie bardziej ekstremalna.

Termin cyklotymia używany jest jako kategoria psychiatryczna tylko wtedy, gdy wystąpiło długotrwałe zaburzenie afektu (zwykle przez okres co najmniej dwóch lat) i nie stosuje się go do nagłych reakcji emocjonalnych. Zwana też chorobą cykliczną.