Obozy terapeutyczne dla dzieci z ADHD i Zespołem Aspergera – czy warto wysłać dziecko?

ADHDObozy terapeutyczne dla dzieci z ADHD i Zespołem Aspergera to ciekawa alternatywa dla zwykłego obozu albo kolonii.

Obozy terapeutyczne adresowane są przede wszystkim dla dzieci z ADHD i Zespołem Aspergera. Są to zatem dzieci, u których występują następujące objawy:

– problemy z koncentracją i skupieniem się na jednej rzeczy;

– nadmierna ruchliwość;

– brak refleksji nad czynnością przed jej wykonaniem;

– gubienie rzeczy;

– trudności w zarządzaniu własnym czasem;

– problemy z nauką;

– nieuwaga;

– impulsywność;

– brak elastyczności;

– brak intuicyjnych zachowań społecznych;

– zachowania nieadekwatne do sytuacji;

– brak potrzeby dzielenia się emocjami;

– unikanie nieznanych sytuacji do momentu zaobserwowania typowych dla niej zachowań;

– brak asertywności;

– brak umiejętności nawiązywania relacji z rówieśnikami;

– zaburzona koordynacja ruchowa;

– brak kontaktu wzrokowego;

– nieadekwatna lub niewystarczająca komunikacja niewerbalna;

– niewłaściwe reagowania na emocje innych osób;

– stereotypowe, ograniczające i powracające zachowania i zainteresowania;

– przywiązanie do czynności rutynowych oraz do pojedynczych przedmiotów;

– skupienie się na niefunkcjonalnych właściwościach przedmiotu;

– bardzo poprawna, monotematyczna mowa;

– powtarzanie, unikanie wypowiedzi z zaimkiem „ja”;

– fotograficzna pamięć i itp.

Na obóz może również pojechać dziecko zdrowe, ale np. sprawiające problemy wychowawcze, mające problem z budowaniem relacji rówieśniczych lub jest nieśmiałe.

Na obozach terapeutycznych wzmacniane są umiejętności, które dziecko ćwiczy przez cały rok w ramach Treningów Umiejętności Społecznych. Do umiejętności tych zalicza się m.in.:

– nawiązywanie relacji społecznych i utrzymywania tych relacji;

– zachowywanie się adekwatnie do sytuacji;

– odczytywanie i rozumienie ludzkich intencji, gestów, mimiki twarzy czy zachowań;

– rozumienie ciągu przyczynowo-skutkowego swoich zachowań;

– wchodzenie w role społeczne;

– komunikacja werbalna i niewerbalna;

– pokonywanie własnej nieśmiałości i lęku;

– asertywność;

– koncentracja.

Oczywiście, nie każde dziecko, które może jechać na obóz musiało wcześniej uczestniczyć w Treningach Umiejętności Społecznych. Jeśli dla dziecka obóz terapeutyczny będzie stanowił pierwsze spotkanie z psychologiem, spotkanie to będzie miało bardzo cenną wartość dodaną. Wartość ta wynika z tego, że podczas obozu dziecko jest obserwowane przez psychologów przez 24 h/dobę. Dzięki takiej obserwacji psycholog może zaobserwować jego zachowania w naturalnych sytuacjach. Taka kompleksowa obserwacja pozwala szybciej postawić diagnozę i lepiej dobrać narzędzia do pracy z dzieckiem.

Obozy terapeutyczne dla dzieci z ADHD i Zespołem Aspergera, oprócz kształtowania umiejętności właściwych dla Treningu Umiejętności Społecznych, stanowią również dobrą okazję do nauki samodzielności, gospodarowania kieszonkowym czy zbudowania przyjacielskich relacji.

Joanna Chlebiej

Źródła:

Reklama

4 myśli w temacie “Obozy terapeutyczne dla dzieci z ADHD i Zespołem Aspergera – czy warto wysłać dziecko?

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s