Czym jest struktura przyczynowości?

Struktura przyczynowości to pojęcie, które swój początek wzięło z filozofii. Zgodnie ze strukturą przyczynowości, każde zdarzenie w danym środowisku, jest powiązane z każdym innym wydarzeniem. Nie zawsze jednak zależność pomiędzy tymi wydarzeniami jest taka sama. Pomiędzy niektórymi wydarzeniami zależność jest tak mała, że praktycznie nieistotna, a pomiędzy innymi absolutna.

Niegdyś zakładano, że struktura przyczynowości jest pewna, obecnie uważa się, że jest prawdopodobna i losowa.

Reklama